Vorige events

9 mei 2014

Scholierenparlement

Op 9 mei jl vond het Scholierenparlement plaats. 500 Nederlandstalige leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar uit heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namen hieraan deel. Ze werden verdeeld over de Senaat, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Het hoofdthema was "voeding". De scholieren debatteerden in vergaderzalen over zes verschillende kwesties inzake voeding en gingen daarna over tot de beslissende stemming in de plenaire zitting. Bijvoorbeeld : "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons voedselsysteem zo min mogelijk het milieu belast? "

8 mei 2014

Herdenking van het einde van W.O. II in Europa

Zo'n 200 leerlingen uit het 5de en het 6de middelbaar van Vlaamse, Waalse en Brusselse scholen namen deel aan de plechtigheid aan het Graf van de Onbekende soldaat ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Leerlingen uit vier provincies hebben er getuigd over wat de Tweede Wereldoorlog bij hen oproept en leerlingen hebben er bloemen neergelegd.

In het Federaal Parlement getuigden verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. In het kader van de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog werd dan de thematische rondleiding « Het Parlement tijdens de Groote Oorlog » voorgesteld.

4 – 7 maart 2014

Jeugd Parlement Jeunesse

Tijdens de Krokusvakantie ontving de Senaat voor de zesde keer het Jeugd Parlement Jeunesse. Een honderdtal jongeren tussen 18 en 25 jaar uit alle hoeken van het land hebben zich een week lang ingeleefd in de rol van een parlementslid, een minister of een journalist. Er waren ook tolken aanwezig om de goede communicatie tussen de deelnemers te verzekeren.

De vier fictieve voorstellen over het federale elektriciteitsbeleid, de federale kieskring,  de invoering van een basisinkomen en budgettaire discipline van de staatsfinanciën werden onderworpen aan dezelfde wetgevingsprocedure als echte wetsvoorstellen.

11 november 2013

Kinderen herdenken de Wapenstilstand

Op maandag 11 november hebben zo'n 230 kinderen de Wapenstilstand van 1918 herdacht aan het Graf van de Onbekende Soldaat. Deze Wapenstilstand luidde het einde in van de Eerste Wereldoorlog. De herdenking werd verdergezet in het Federaal Parlement. Op het programma: getuigenissen en discussies.

Foto's
Integrale video
Clips getuigenissen

Wil je meer weten over deze herdenking? Download dan deze speciaal voor jou ontworpen brochure

21 juli 2013

Nationale feestdag

Op 21 juli 2013 legde Koning Filip de grondwettelijke eed af als 7de Koning der Belgen.
Hij deed dat voor de Verenigde Kamers, dit zijn alle senatoren en Kamerleden. Koning Filip sprak volgende eed uit:
« Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ».
« Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, 's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. ».
« Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren. ».